สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก
  • ลานธรรม
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA)

แนะนำบุคลากร

แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
  

 


วารสาร

วารสาร14 วารสาร11 วารสาร10 วารสาร วารสาร วารสาร วารสาร วารสาร วารสาร วารสาร7 วารสาร8 วารสาร9 วารสาร12 วารสาร13 วารสาร15รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ระเบียบโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2566 
- รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
- แนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
https://drive.google.com/file/d/1KFSQ1M4dDhtcmIBb4_JlsVM-5Q1wtzns/view
- หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดมือร่วมด้วย
 

 

ข่าวการศึกษา