สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก สไลด์หลักหน้าแรก
  • ลานธรรม
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA)

แนะนำบุคลากร

แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
  

 


วารสาร

วารสาร25 วารสาร23 วารสาร16 วารสาร15 วารสาร14 วารสาร11 วารสาร13 วารสาร12 วารสาร17 วารสาร18 วารสาร19 วารสาร21 วารสาร22 วารสาร26 วารสาร20 วารสาร24


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
ข่าวประชาสัมพันธ์

- การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
- ระเบียบโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2566 
- รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
- แนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
https://drive.google.com/file/d/1KFSQ1M4dDhtcmIBb4_JlsVM-5Q1wtzns/view
- หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดมือร่วมด้วย
 

 

ข่าวการศึกษา